Sportguiden

Sportguiden

Redaktör för tidningens plocksidor 2002-2004

             

Redaktör och stylist för bilagan ATTITYD nr 5 September 2002

Foto: Marcus Kurn