Koncept & grafiska profiler

 

En tydlig grafisk profil

Min uppdragsgivare SÖRAB har en tydligt utarbetad riktlinje för sin grafiska profil. Som grafisk formgivare är det oerhört viktigt att få riktlinjer att arbeta efter. Färgangivelser, typsnitt, formkänsla mm är ett viktigt hjälpmedel då man inom dessa ramar söker förstärka och förnya kundens varumärke. Slutkonsumenten ska känna igen sig men ändå få ny inspiration. 

Logotypens nyanser av blått och grönt återspeglas i all kommunikation. Det genomsyrar även ankidesigns nya formgivning av blanketter, inbjudningar, broschyrer mm åt SÖRAB.
 
SÖRABs befintliga grafiska profil är ett viktigt redskap.
 

Även illustrationerna till SÖRABs Jubileums Broschyr gjorda utav ankidesign.se följer konceptet och den grafiska profilen.

 
Avfallstrappan med de viktiga stegen från deponi till minskat avfall. Illustrerat av ankidesign.se med SÖRABs gröna nyanser.
   
Illustration framtagen av ankidesign påvisande befolknings- och avfallsökningen i de nio SÖRAB kommunerna under de kommande tio åren.
 
Vad finns i soppåsen? Illustration av ankidesign.

Sorteramatresten.se är en kampanj för att få alla invånare i Storstockholms kommuner att börja sortera sitt matavfall. Min uppdragsgivare SÖRAB är en av aktörerna som vill sprida det viktiga budskapet till medborgarna i de nio kommuner där de ansvarar för avfallshanteringen.  Min uppgift har varit att utefter kampanjens grafiska riktlinjer ta fram annonsmaterial inför hösten 2018.

Grafiska riktlinjer för kampanjen Sortera matresten, utgångspunkten för mitt arbeta att formge annonser inför hösten 2018.
             
Annonsmaterial framtaget för kampanjen Sortera matresten av ankidesign.se
             
Hemsida Järpeskog.se
 
Logo Järpeskog.se by ankidesign.se
Logo Järpeskog.se
Logo järpeskog.se by ankidesign.se
Färgkombinationer